Διοικητικό Συμβούλιο

 
Πρόεδρος: Γιώργος Νάντσης
 
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Αραμπατζής
 
Γραμματέας: Βαγγέλης Ταρπάνης
 
Ειδικός Γραμματέας: Πεφτούλης Μαρθόγλου
 
Ταμίας: Θεοδόσης Παρασκευόπουλος
 
Έφορος Εκδρομών & Αναβάσεων: Ανδρονίκη Κάρτα
 
Έφορος Εντευκτηρίου & Καταφυγίου: Μπάμπης Θεοδωρίδης
 
Μέλος: Γεωργία Χολέρη
 
Μέλος: Νίκος Πίλτσης