Βαθμοί Δυσκολίας Ορειβασίας

Ανάβαση βαθμού δυσκολίας Α’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 0 μέχρι 800 μέτρα.
2. έδαφος: μονοπάτια καλής βατότητας ή ομαλές πλαγιές.
3. διάρκεια: μέχρι και πέντε (5) ώρες.
4. καιρικές συνθήκες: ομαλές και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμορφώνουν καταστάσεις, των οποίων η αντιμετώπιση επηρεάζει τα ως άνω κριτήρια.

 

Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Β’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. υψομετρική διαφορά: από 801 μέχρι 1.200 μέτρα.
2. έδαφος: εντός ή εκτός μονοπατιού, με ή χωρίς δυσκολίες βατότητας
3. διάρκεια: έως οκτώ (8) ώρες
4. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».
5. εξοπλισμός: δεν απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η χρήση ειδικού εξοπλισμού (κραμπόν – πιολέ)
Σημείωση: απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

 

Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Γ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1α. υψομετρική διαφορά: από 1.201 και άνω.
1β. ανεξαρτήτως υψομετρικής διαφοράς, ως ανάβαση Γ’ βαθμού δυσκολίας αξιολογείται και η απαιτητική χειμερινή ανάβαση
2. έδαφος: δυσχέρειες βατότητας ή και τεχνικά περάσματα χαμηλού βαθμού δυσκολίας (σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα διαβάθμισης).
3. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού και κυρίως στην χρήση χειμερινού εξοπλισμού (όλως ενδεικτικά αναφέρονται: κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός για ορειβατικό σκι κ.λ.π.).
4. διάρκεια: Άνω των οκτώ (8) ωρών
5. καιρικές συνθήκες: ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα είναι «επικίνδυνες».
Σημείωση: απαιτείται εξαιρετική φυσική κατάσταση του συμμετέχοντα και προηγούμενη εμπειρία.

 

Αναβάσεις βαθμού δυσκολίας Δ’:
Είναι η ανάβαση της οποίας η δυσκολία αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια, κατά σειρά προτεραιότητας – σπουδαιότητας:
1. εξοπλισμός: πολύ καλές γνώσεις, κυρίως στην χρήση κραμπόν και πιολέ και εν γένει ορειβατικού ή και χειμερινού εξοπλισμού κατά περίπτωση.
2. εμπειρία: πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις αναρρίχησης.
3. έδαφος: ανεξαρτήτως εδάφους ή κατάστασης εδάφους.
4. υψομετρική διαφορά: αδιάφορο
Σημείωση: ανάβαση με αμιγώς αναρριχητικά σημεία.